ArchiMate 3.0 versus ArchiMate 3.1: Wat is het verschil?

ArchiMate is een modelleertaal die vaak in samenwerking met het TOGAF framework wordt gebruikt om een goed beeld te schetsen van de organisatiestructuur en de processen die in de organisatie plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn er vele versies uitgekomen. Vrij recent is ArchiMate 3.0 vernieuwd naar een 3.1 versie. In dit artikel zullen wij uitleggen wat het verschil is tussen beide versies.

archimate 3.0 leren

ArchiMate 3.0 en haar vorige versies

ArchiMate heeft vele verschillende versies gekend. Elke versie heeft weer voor een verbetering gezorgd, zodat deze gemakkelijker en praktischer gebruikt kon worden met het TOGAF framework. Met name ten opzichte van de 2.1 versie hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. Zo is er bijvoorbeeld een hoger niveau toegevoegd aan het metamodel om de volledige structuur van de modelleertaal te kunnen verklaren. Verder zijn de verschillende relaties geherstructureerd naar dynamische, afhankelijke, structurele en andere relaties. Daarnaast is de ‘afkomst’ van de relaties beter afgebakend om meer duidelijkheid te geven aan het model. Ten slotte zijn de beperkingen op relaties tussen ArchiMate-lagen versoepeld en zijn de concepten verbeterd om de groeperingen en knooppunten beter te kunnen omschrijven. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de aanpassingen van de 2.1 versie naar ArchiMate 3.0.

Archimate 3.0 naar versie 3.1

Tegenwoordig is er alweer een nieuwe versie van de modelleertaal uitgekomen. Ten opzichte van ArchiMate 3.0 zijn in de 3.1 versie de volgende onderdelen verbeterd.

Allereerst is er een nieuw strategie element toegevoegd aan het model. De zogenaamde value stream moet meer inzicht geven in welke activiteiten uiteindelijk voor bepaalde resultaten zorgen voor de klant, aandeelhouder of de eindgebruiker. Het geeft aan hoe een organisatie haar activiteiten organiseert om uiteindelijk waarde te creëren.

Daarnaast is er een nieuwe optionele gerichte notatie toegevoegd voor de associatieve relatie en is de organisatie van het metamodel en zijn associatie-figuren verbeterd. Tenslotte is de afbakening van de relaties geformaliseerd en verbeterd, waardoor het model makkelijker te begrijpen zal zijn.

Kortom, er zijn vele verbeteringen uitgevoerd in de afgelopen updates. Met name de update naar ArchiMate 3.0 heeft voor de meeste aanpassingen in het model gezorgd. Ben je benieuwd naar wat deze aanpassingen allemaal voor invloed hebben op de praktisch uitvoering? Probeer dan eens een ArchiMate training. Hier word je op dergelijk manier begeleid dat je na afloop volledig zelfstandig ermee aan de slag kunt.